ZWROTY

W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, mogą Państwo zwrócić zakupiony towar, składając oświadczenie na piśmie, wysyłając maila lub wypełniając formularz zwrotu.

Przepis ten nie dotyczy zamówień odbieranych w showroomie Jung. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość zwrotu nie przysługuje w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.

Zwracany towar powinien zostać odesłany w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia zwrotu i nie może nosić śladów użytkowania, powinien być z fabrycznym opakowaniem, opatrzony metką firmową oraz jeśli został wypełniony formularz zwrotu to należy dołączyć go do przesyłki. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne).

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski pokrywa Jung. Skontaktuj się z nami drogą mailową na adres info@jungjewellery.com i skorzystaj z naszego kuriera.

Zwrotu wpłaty dokonamy w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zwrotu na podany w formularzu numer rachunku bankowego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 604 976 603 lub drogą mailową – info@jungjewellery.com

REKLAMACJE

W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, mogą Państwo zareklamować zakupiony towar wypełniając formularz reklamacji i wysyłając produkt do nas na adres:
Jung
ul. Hallera 6-8
60-104 Poznań
Z dopiskiem „Reklamacja”

Koszty przesyłki kurierskiej na terenie Polski pokrywa Jung. Skontaktuj się z nami drogą mailową na adres info@jungjewellery.com i skorzystaj z naszego kuriera. W przypadku reklamacji z zagranicy koszt przesyłki do Polski pokrywa Klient. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć formularz reklamacji oraz dowód zakupu: np. paragon, faktura lub inne poświadczające dokonanie zakupu (np. kopia wyciągu bankowego, kopia wyciągu z karty)

UWAGA!
Brak potwierdzenia zakupu wyklucza możliwość reklamacji.

W terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia dostarczenia produktu, Jung odpowie na zgłoszoną reklamację.

W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt według uznania Klienta, zostanie: - naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Jung - albo wymieniony na nowy wolny od wad i przesłany Klientowi na koszt Jung.

W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Jung nie ponosi odpowiedzialności (wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne), Jung skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o ewentualnych kosztach napraw.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 604 976 603 lub drogą mailową – info@jungjewellery.com